Soubory

ke stažení 

Ceníky pro dealery

V případě zájmu o cenovou nabídku konkrétního produktu či řešení nás, prosím, kontaktujte. Rádi ji pro Vás zpracujeme.

Ceník zabezpečovací techniky platný od 01. 02. 2021 - dealer

Velikost: 89 kB, Datum poslední změny: 01.02.2021

Plány školení

Z důvodu nepříznivé situace COVID-19 jsou plány všech školení pro rok 2021 upraveny následovně.

Obor PCO
Aktuální plány pořádání a podmínky účasti na školení sledujte v Aktualitách

Na základě aktuální epidemiologické situace obnovujeme školení pro obor Zabezepečovací systémy

Školení se budou konat v zasedací místnosti v sídle RADOM, s.r.o., Jiřího Potůčka 259, Pardubice se začátkem vždy v 9:00 hod. První školení proběhnou v níže uvedených termínech, následující školení pak vždy první úterý v kalendářním měsíci.
Svoji účast na školení objednávejte u svých obchodních manažerů.

17 .9. 2021 - školení přenosových objektových zaření PCO
5. 10. 2021 - školení software PCO RADOMNET

Obor Systémy pro železniční dopravu

V současné době pracujeme na obnově pořádání školení oboru. Zahájení plánujeme v září 2021. S nabídkou Vás budeme oslovovat dle našich kapacit.

V nezbytných případech či požadavku na proškolení nových pracovníků kontaktujte příslušného obchodního manažera, který s Vámi projedná potřebné.

Aby byla zajištěna kontinuita provozu dodaných zařízení, všem vydaným certifikátům na provádění obsluhy, údržby, provozních ošetření apod. drážních radiostanic ze své produkce RADOM, s.r.o. prodlužuje platnost prozatím do 30. 11. 2021.
Toto prodloužení se vztahuje pouze
na osoby a činnosti uvedené na certifikátech, jejichž platnost uplynula v období 01.02.2020 - 30.11.2021.
Po obnovení pořádání školení, musí příslušné osoby absolvovat školení v náhradních termínech. Vydané certifikáty budou termínově navazovat na datum platnosti předchozích certifikátů.

Podmínky účasti na školení
Všichni účasníci se před vstupem do prostor RADOM prokáží oficiálním dokladem že:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
    i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
   ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Na školení nebudou vpuštěny osoby vykazující klinické příznaky onemocnění COVID-19

Povinností každého účastníka je dodržování platných epidemicko-hygienických opatření po celou dobu účasti na školení a pohybu v objektu RADOM, s.r.o.

Upozorňujeme, že v tomto sdělení uvedená opatření se mohou v souladu
s rozhodnutími státních orgánů dále měnit.

Dočasné oprávnění přenosová zařízení PCO - COVID19

Velikost: 74 kB, Datum poslední změny: 21.05.2021

ZRUŠENO - Plán školení PCO na rok 2021

Velikost: 0 kB, Datum poslední změny: 28.01.2021

Manuály

Manuály a návody na obsluhu a montáž pro naše zařízení.

Zabezpečení a střežení objektů

Nejčastěji používané návody:

CID komunikátor - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 363.65 kB, Datum poslední změny: 21.11.2012

INET telefonnní internetový komunikátor - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 238.63 kB, Datum poslední změny: 17.06.2010

STX20E/400 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 206.54 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

STX23A - Návod na montáž a obsluhu zařízení - ecz09

Velikost: 444 kB, Datum poslední změny: 13.05.2021

STX23A - Sériové napojování - ecz25

Velikost: 1.28 MB, Datum poslední změny: 03.11.2021

SXS26 - Návod na montáž a obsluhu zařízení ECZ08

Velikost: 425.02 kB, Datum poslední změny: 03.04.2017

SXS26+ - Návod na montáž a obsluhu zařízení ECZ03

Velikost: 1.2 kB, Datum poslední změny: 11.03.2020

Ostatní návody a dokumenty:

Pitbul - Návod na montáž zařízení

Velikost: 886 kB, Datum poslední změny: 05.10.2011

Pitbul - Assembly instruction for equipment

Velikost: 1.06 MB, Datum poslední změny: 18.11.2008

Pitbul - Uživatelský manuál zařízení

Velikost: 206.85 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

PITBUL II - Návod na montáž a obsluhu čtečky Dallas

Velikost: 177.33 kB, Datum poslední změny: 15.02.2010

PITBUL II - Návod na montáž zařízení

Velikost: 876.18 kB, Datum poslední změny: 14.04.2010

Přechod 300/400 - Návod na přechod z 300 MHz na 400 MHz

Velikost: 170.34 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

Sériový interface pro NAM - Návod na montáž a obsluhu zařízení - EČZ04

Velikost: 1.46 MB, Datum poslední změny: 03.10.2017

Sériový interface pro SXS30 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 1.01 MB, Datum poslední změny: 30.01.2009

SRE08 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 132.97 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

SRX10G (M20T) - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 151.18 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

SRX10/80 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 167.03 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

SRX10/400 M - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 122.55 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

SRX10/400 W - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 226.59 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

STR20/80 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 331.83 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

STX13A/400 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 596.38 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

STX20G - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 466.39 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

STX20/400 - Dodatek návodu na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 50.04 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

STX20/400 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 470.58 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

STX23/400 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 466.37 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

STX23/400 - Sériové napojování- 2018-29

Velikost: 1.7 MB, Datum poslední změny: 21.03.2018

SXS20 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 95.68 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

SXS21 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 301.39 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

SXS22 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 503.57 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

SXS23 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 414.72 kB, Datum poslední změny: 18.11.2008

SXS24 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 293.18 kB, Datum poslední změny: 12.10.2011

SXS24 - Přepínač telefonní linky (Návod na montáž a obsluhu)

Velikost: 136.71 kB, Datum poslední změny: 14.03.2011

SXS25 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 278.29 kB, Datum poslední změny: 09.12.2011

SXS26 - varianta TAR - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 346.19 kB, Datum poslední změny: 14.06.2013

SXS30 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 548.96 kB, Datum poslední změny: 26.08.2009

SXS30/GPRS v3, SXS30F/GPRS v3 - Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 1.27 MB, Datum poslední změny: 30.01.2009

SXS30/NET, SXS30F/NET- Návod na montáž a obsluhu zařízení

Velikost: 1.09 MB, Datum poslední změny: 26.08.2009

Signalizační systémy pro přivolání pomoci

DANIUS II - Návod na obsluhu

Velikost: 146.04 kB, Datum poslední změny: 05.02.2009

DANIUS II - Návod na montáž

Velikost: 524.89 kB, Datum poslední změny: 26.08.2009

DANIUS II hřiště - Návod na montáž a zprovoznění

Velikost: 384.88 kB, Datum poslední změny: 22.08.2016

ORTHOS III - Návod na montáž a obsluhu

Velikost: 890.42 kB, Datum poslední změny: 23.11.2016

ORTHOS II - Návod na obsluhu

Velikost: 204.79 kB, Datum poslední změny: 11.03.2015

SIRIUS - Návod na montáž a obsluhu

Velikost: 249.76 kB, Datum poslední změny: 01.02.2016

SIRIUS Pager - Návod na obsluhu - EČZ05

Velikost: 177.63 kB, Datum poslední změny: 12.10.2017

SIRIUS Požární detektor - Návod na obsluhu

Velikost: 186.73 kB, Datum poslední změny: 24.07.2013

Prospekty

Prospekty našich zařízení.

Software pultu centralizované ochrany

RADOMNET II MODULY - prospekt

Velikost: 741.66 kB, Datum poslední změny: 19.08.2016

RADOMNET II - prospekt

Velikost: 523.28 kB, Datum poslední změny: 19.08.2016

WRS32 - prospekt

Velikost: 325.58 kB, Datum poslední změny: 24.01.2011

Zabezpečovací ústředny

SXS26 SE zabezpečovací ústředna - prospekt

Velikost: 408.93 kB, Datum poslední změny: 22.11.2013

TAR zabezpečovací ústředna - prospekt

Velikost: 660.99 kB, Datum poslední změny: 08.11.2012

PITBUL II zabezpečovací ústředna - prospekt

Velikost: 423.21 kB, Datum poslední změny: 08.11.2012

Objektové vysílače s přenosem informací po GSM a LAN/WAN

SXS30/GPRS - prospekt

Velikost: 3.08 MB, Datum poslední změny: 24.01.2011

SXS30/NET - prospekt

Velikost: 3.25 MB, Datum poslední změny: 24.01.2011

SXS26 - prospekt

Velikost: 615.16 kB, Datum poslední změny: 08.11.2012

SXS25 - prospekt

Velikost: 494.37 kB, Datum poslední změny: 08.11.2012

SXS24 - prospekt

Velikost: 459.1 kB, Datum poslední změny: 08.11.2012

SXS23 GPRS - prospekt

Velikost: 3.18 MB, Datum poslední změny: 24.01.2011

INET - prospekt

Velikost: 389.9 kB, Datum poslední změny: 08.11.2012

Radiové objektové vysílače

STX23A - prospekt

Velikost: 620.2 kB, Datum poslední změny: 14.06.2013

STX23/400 - prospekt

Velikost: 3.3 MB, Datum poslední změny: 24.01.2011

STX20E - prospekt

Velikost: 3.08 MB, Datum poslední změny: 24.01.2011

Retranslační stanice

SRE40 - prospekt

Velikost: 2.23 MB, Datum poslední změny: 24.01.2011

Software

Software k našim zařízením

Software STX23A a SXS26

UniConfig - návod + software

Velikost: 1331 kB, Datum poslední změny: 02.09.2021

...   univerzální konfigurační program pro níže uvedené varianty FW i provedení objektových vysílačů SXS26 a STX23A včetně návodu KD800273ecz00

...  instruktážní video použití přípravku s objektovými vysílači řad SXS26 a STX23A

 

SXS26i FW KK700277 ver. 2.09

Velikost: 76 kB, Datum poslední změny: 10.09.2021

...   FW pro objektové vysílače SXS26 vyráběné do roku 2019 vystrojené modemem LEON

SXS26+ FW KK700275 ver. 2.09

Velikost: 80 kB, Datum poslední změny: 10 .09.2021

... FW pro objektové vysílače SXS26 dodávané od roku 2020 s modemem SIM800

STX23A FW LEON ver. A1_11

Velikost: 107 kB, Datum poslední změny: 23.07.2021

... FW pro objektové vysílače řady STX23A osazené modemem LEON, SIM shora

STX23A FW SIMCOM ver. B1_11

Velikost: 107 kB, Datum poslední změny: 23.07.2021

... FW pro objektové vysílače řady STX23A s modemem GSM SIM800 na redukční desce zespodu;
vysílače z dodávek po 1. 6. 2020 jsou vybaveny Bootloaderem

STX23A FW SIMCOM ver. C1_11

Velikost: 109 kB, Datum poslední změny: 23.07.2021

... FW pro novou verzi objektových vysílačů řady STX23A s modemem GSM SIM800 umístěným na redukční desce shora;
vysílače jsou vybaveny Bootloaderem

STX23A FW SIMCOM ver. D1_11_LAN

Velikost: 109 kB, Datum poslední změny: 23.07.2021

... FW pro objektové vysílače řady STX23A s modemem GSM SIM800 a s převodníkem LAN;
vysílače z dodávek po 1. 6. 2020 jsou vybaveny Bootloaderem

REFERENCE

Chcete s námi spolupracovat?

Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi s Vámi zkonzultujeme Váš projekt!

+420 466 414 211
Radom logo
Vývoj hardware a software, projekce, výroba, dodávky, instalace, servis a technická podpora

Adresa


RADOM, s.r.o.
Jiřího Potůčka 259
530 09 Pardubice
Česká republika

E-mail


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Copyright © 2021 RADOM, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.