GDPR

Informace o ochraně osobních údajů


Vážení zákazníci, partneři, dodavatelé,

ujišťujeme Vás, že ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a zajišťujeme jejich bezpečnost. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje nepředáváme do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost RADOM, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Identifikace a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost RADOM, s.r.o., se sídlem: Jiřího Potůčka 259, Pardubice, IČ: 48153451, DIČ: CZ48153451 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce:

Doručovací adresa – Jiřího Potůčka 259, 530 09 Pardubice

Tel.: +420 466 414 211

Fax: +420 466 413 315

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: h53v67m 

Účel zpracování osobních údajů

V souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) jsme v roli správce Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro následující účely:

 • plnění smlouvy, zajištění služeb
 • vyřízení a zajištění objednávek
 • doručení zboží na základě objednávky
 • plnění případných reklamací a servisní činnosti
 • rozesílání informačních newsletterů zákazníkům
 • plnění právních povinností správce

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů je dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR):

 • souhlas subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a)
 • splnění smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b)
 • splnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. c)
 • oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f)

Zpracovávané osobní údaje

Zpracovávanými údaji jsou Vaše:

 • jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa (doručovací, fakturační)
 • informace o Vaší platební morálce a číslo Vašeho bankovního účtu

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Po skončení doby zpracování jsou osobní údaje vymazány a skartovány.

Zdroje osobních údajů

Společnost RADOM, s.r.o. získává osobní údaje zejména od Vás – subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Společnostautomaticky sbírá některé informace o uživatelích svých webových stránek www.radom.eu a serverových technologiích společnosti, a to v průběhu standardních operací a zabezpečení serveru (např. IP adresa uživatelova počítače).

Další příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů

Pro zajištění výše popsaných účelů mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány kromě naší společnosti a našich zaměstnanců také zpracovateli činnými pro naši společnost, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s platnou legislativou.

Dodržování Vašich práv

Můžete se na nás poštou nebo e-mailem obrátit pro uplatnění Vašeho práva na: přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, přenositelnost údajů. Máte právo vznést námitku i se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

REFERENCE

Chcete s námi spolupracovat?

Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi s Vámi zkonzultujeme Váš projekt!

+420 466 414 211
Radom logo
Vývoj hardware a software, projekce, výroba, dodávky, instalace, servis a technická podpora

Adresa


RADOM, s.r.o.
Jiřího Potůčka 259
530 09 Pardubice
Česká republika

E-mail


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Copyright © 2024 RADOM, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.