Navrženo pro GPS lokalizaci osob a vozidel ...

Nabízíme lokalizační systémy pro zajištění bezpečnosti vozidel a osob. Kromě toho jsou v řadě případů používány pro logistické účely s cílem úspory nákladů. Systém se skládá ze dvou základních částí - dispečerského stanoviště a monitorovacích jednotek.

Systémy pro dispečerská stanoviště

Softwarové aplikace sloužící k dohledu nad monitorovacími jednotkami a ke zpracování záznamů přijatých z těchto jednotek. Dále umožňují zobrazování získaných informací v mapách.

Internetový portál RACAR .

Hlavní okno historie RACAR

Webová logisticko-bezpečnostní aplikace určená k zobrazování záznamů o provozu vozidel a jejich stavu na mapách i v textovém tvaru.

Schopnost „ON-LINE“ provozu aplikaci předurčuje pro operativní řízení provozu vozidel, průběžnou kontrolu plnění úkolů a dodávek, ověření bezpečného dosažení cíle cesty a dále pro bezodkladné řešení nouzových situací vzniklých během provozu vozidla.
Z kteréhokoliv počítače připojeného k síti Internet lze po předchozí autorizaci sledovat vozidla na území ČR i Evropy.

Internetová Kniha jízd .

Internetová Kniha jízd

Aplikace zajišťuje automatické vytváření knih jízd monitorovaných vozidel s možností následného zpracování uživatelem.

Pomocí doplňkových funkcí lze pohyb vozů vyhodnocovat, zobrazovat v mapách, znázorňovat v podobě grafů a zvolená data exportovat jako datové soubory či tiskové sestavy.
Jednou z dalších možností je import informací o čerpání pohonných hmot. Z kteréhokoliv počítače připojeného k síti Internet a vybaveného internetovým prohlížečem lze po vstupní autorizaci pracovat s Knihou jízd bez nutnosti nákupu software či mapových podkladů.

RADOMNET II .

Radomnet II
Radomnet II

Moderní systém pultů centralizované ochrany (PCO), který v sobě spojuje dohled jak nad pevnými, tak mobilními objekty.

Umožňuje vybudovat centrum pro logistické řízení přepravních aktivit. Instalace RADOMNETu běží pouze na počítačích zákazníka bez nutnosti spolupráce s externími servery, což zajišťuje zvýšenou ochranu dat.

Monitorovací jednotky

Monitorovací jednotky jsou zařízení umístěná ve vozidlech či u sledovaných osob sloužící ke sběru a odesílání informací o jejich poloze a stavu.

SXM30-D .

SXM30-D

Lokalizační soupravy

GPS lokalizační soupravy jsou určeny pro umístění na lokalizovaných objetech za účelem získávání informací o jejich stavu a poloze. Současně mohou sloužit k zabezpečení objektů a zasílání informací v případě jejich napadení.

U vozidel pak dále umožňují monitoring jejich provozu, stavu zařízení instalovaných ve vozidlech, generování dat pro vytváření elektronických knih jízd a vyhodnocování neoprávněné manipulace s vozidly.

REFERENCE

Chcete s námi spolupracovat?

Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi s Vámi zkonzultujeme Váš projekt!

+420 466 414 211
Radom logo
Vývoj hardware a software, projekce, výroba, dodávky, instalace, servis a technická podpora

Adresa


RADOM, s.r.o.
Jiřího Potůčka 259
530 09 Pardubice
Česká republika

E-mail


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Copyright © 2024 RADOM, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.